English text                           fuchsia-index home herbarium


Bontbladige Hoya carnosa 'Krimson Queen' met witte rand in mijn vensterbank, sterk vergroot detail van een lichtroze bloemtros


Voorjaar 2019
2 april:
Anderhalve week geleden was er weer een voorjaarsvergadering van onze regio Friesland van de NKvF. Hierbij krijgt ieder aanwezig lid van de vereniging een stek van de Floralia-fuchsia die men in de loop van het seizoen moet opkweken tot een plant die men in september weer moet meebrengen om mee te dingen naar een prijs, liefst de eerste, waarvoor behalve een houd-bekertje ook nog de Jan de Boer-wisselbeker wordt uitgereikt waarop de naam van de winnaar later wordt ingegraveerd.
Zover is het voor mij nog niet gekomen, maar ik heb in 2016 de derde en in 2018 de tweede prijs gewonnen, wat toch wel bemoedigend was. Ik had in de 20 jaar daarvoor nog nooit een prijs gewonnen, tenslotte.
Hoe het dit jaar zal verlopen, ligt nog in de toekomst verborgen, maar in ons regioblad "De Beltsjeblom" (Fries voor "De fuchsia") van februari was al aangekondigd welke plant het zou worden - 'Jaspers Unbelievable'. Ik verheugde me daarop, omdat ik tot nogtoe nooit een witte triphylla had gehad, en ook nog maar bij één gelegenheid gezien - de landelijke fuchsialedendag in 2013, waarbij alle pas-gekeurde "Jaspers" van veredelaar J. Aspert tentoongesteld stonden.
Ik vond het dan ook een teleurstelling toen we op de vergadering van 23 maart 2019 te horen kregen, dat deze plant het toch niet zou worden, omdat de stekken er niet goed genoeg uit hadden gezien - men had toen maar een andere fuchsia genomen, waarvan genoeg stek was - dat werd 'Gillian Althea', die we in 2003 al eens eerder hadden gehad! En niemand die meer wist, hoe weinig planten er toen terugkwamen voor de wedstrijd - slechts zes!
De nieuwe plant 'Jaspers Unbelievable' had volgens ons regioblad een uitdaging moeten zijn, maar de rood-met-lila 'Gillian Althea' is dat ongetwijfeld ook...

31 maart:
Drie nieuwe planten aan FUCHSIAFOTO'S toegevoegd:
- Jaspers Unbelievable
- White King
- Dark Eyes


10 april:
Vier nieuwe planten aan FUCHSIAFOTO'S toegevoegd:
- 'Acclamation'
- 'Jaspers Lightning'
- 'Jaspers White Pipes'
- 'Phileine'
Terug naar:
Nieuws winter/voorjaar 2017
Nieuws winter/voorjaar 2013
Nieuws najaar 2009
Nieuws voorjaar 2008
Nieuws najaar 2006
Nieuws voorjaar 2006
Nieuws winter 2005-2006
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004

Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)

Op naar:   Nieuws nazomer 2021homepage

Variegated Hoya carnosa 'Krimson Queen' with white margin on my windowsill, enlarged detail of light-pink flowers


Nederlandse tekst
Spring 2019
2 April:
On 23 March we had the yearly Spring-meeting of our Fuchsia Society branch Friesland. As usual we all got a fuchsia-cutting to grow into a prize-plant for the Floralia contest we have in September.
In our branch-magazine we were promised a cutting of 'Jaspers Unbelievable', a white
triphylla which I thought very special because I saw this type of fuchsia only once or twice, I have none myself, in spite of a great variety of fuchsias in my garden.
I felt really disappointed when it became clear we wouldn't get that one at all, because the cuttings had proved weak and unhealthy, so that a rather common kind of fuchsia had been chosen instead, with a red-mauve double flower: 'Gillian Althea'.
Moreover, I knew we'd had that one before in 2003, with meagre results for the contest, because only 6 plants were brought in, hardly flowering.
While 'Jaspers Unbelievable' was presented in our magazine as a "challenge", the alternative 'Gillian Althea' no doubt will be a challenge too...

31 March:
Three new plants added to FUCHSIA PHOTOS:
- Jaspers Unbelievable
- White King
- Dark Eyes


10 April:
Four new plants added to FUCHSIA PHOTOS:
- 'Acclamation'
- 'Jaspers Lightning'
- 'Jaspers White Pipes'
- 'Phileine'
Back to:
News Winter/Spring 2017
News Winter/Spring 2013
News Autumn 2009
News Spring 2008
News Autumn 2006
News Spring 2006
News Winter 2005-2006
News Spring 2005
News Winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004

News April 2004
News February 2004
News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)

Forward to:   News late summer 2021


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium