English text                           fuchsia-index home herbarium


6 augustus 2012:   Een waterige kijk op mijn fuchsia's


Winter & voorjaar 2013
Januari 2013:
Eigenlijk is het een beetje een lachertje, mijn "nieuwspagina". Ik ben al in ruim 3 jaar niet aan deze website toegekomen, door o.a. ziekte van mijn man in 2011, en van mijzelf een paar jaar daarvoor, maar ook doordat ik al bijna 10 jaar nog drie websites voor ons dorp onderhoud.
Hierboven een treffende foto van mijn pergola en de schutting waaraan verscheidene potten met fuchsia's hangen - weinig bloei in de afgelopen nep-zomer, met al die regen, vaak lage temperaturen en weinig zon.
De foto is genomen door het raam van mijn bijkeuken, terwijl een gordijn van regenstralen het beeld vervormt, zoals steeds vaker het geval is.
Ik ben met een nieuw hoofdstukje begonnen, over taal: Gedichten en gedachten, waar ik een paar gedichtjes van eigen hand in heb geplaatst. Dit is in principe alleen Nederlands, hoewel er soms een Engelse vertaling tussendoor kan lopen.
Ik heb ondertussen het schone voornemen om ook nog weer eens wat over planten en misschien fuchsia's in het bijzonder te vertellen - foto's en ervaringen heb ik daarvoor genoeg - maar o, hoe kom ik ertoe, hoe vind ik er tijd voor!

25 januari 2013:
Taal: Gedichten en gedachten

Bij FUCHSIAVARIA :
Jan de Boer over fuchsia's veredelen na ruim 6 jaar alsnog geplaatst

14 maart 2013:
Bij FUCHSIAFOTO'S :
Fuchsia cordifolia (botanische fuchsia)

18 maart 2013:
Bij FUCHSIAFOTO'S :
Roze kroon-mutant van 'Torville and Dean'

14 april 2013:
Bij FUCHSIAVARIA :
Voorjaarsvergadering Friese regio 2013


Terug naar:
Nieuws najaar 2009
Nieuws voorjaar 2008
Nieuws najaar 2006
Nieuws voorjaar 2006
Nieuws winter 2005-2006
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004

Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)

Op naar:   Nieuws winter 2017homepage

6 August 2012:   A watery view of my fuchsias


Nederlandse tekst
Winter & Spring 2013
January 2013 :
At last a new "update" to my website, after about 3 years a fresh "news page".
I don't have much news at the moment, but just to make a start.
As a matter of fact, I have a permanent lack of time to keep this website, because for almost 10 years I have had 3 websites of our village under my care, the first one (of our church) even for more than 11 years already.
The new chapter I opened to-day happens to be only a Dutch affair, because I sometimes write small poems in my own language, so who doesn't understand it can't read them, I'm sorry.
Only one
haiku in English is among them, the Dutch version being easy to translate.
The above photo of my pergola with fuchsias, taken from my scullery window, is blurred by the constant rain we had last year.
I still hope to tell something more about my plants before long, I took enough photos during the last few years, but how can I find the time for it?

25 January 2013:
Taal: Gedichten en gedachten
- Snow (haiku)
- Water violets (haiku)

14 March 2013:
At FUCHSIA PHOTOS :
Fuchsia cordifolia (natural species)

18 maart 2013:
At FUCHSIA PHOTOS :
'Torville and Dean' - mutation with pink corolla

14 April 2013:
At FUCHSIAVARIA :
Spring meeting Friesian Branch 2013


Back to:
News Autumn 2009
News Spring 2008
News Autumn 2006
News Spring 2006
News winter 2005-2006
News spring 2005
News winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004
News April 2004

News February 2004
News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)

Forward to:   News winter 2017


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium