English text                           fuchsia-index home herbarium


Vroege lenteboden dit jaar, door het ontbreken van vorst - maar voorlopig is 't nog echt geen voorjaar!

Februari 2004
Hierboven een foto van crocussen op 4 februari, het lijkt geweldig mooi - maar hoewel de bloemen natuurlijk prachtig zijn (helaas wel wat beschadigd door hagel en wind), het weer is dat bepaald niet.
't Heeft tot nogtoe bijna niet gevroren, en daardoor zijn de voorjaarsbloemen al heel vroeg boven de grond (sneeuwklokjes bloeien ook volop), maar het is nat, nat en nog eens drijfnat de laatste weken. Buiten zijn is er niet bij, bovendien stormt het ook heel vaak. Waterstanden zijn hier en daar onrustbarend hoog.

9 februari:
Bij HERBARIUM drie nieuwe planten, herfst- en winterbloeiers, nl.:
- Poederkwast (Haemanthus albiflos) - 2 bladzijden
- Juweelorchidee (Haemaria discolor) - 2 bladzijden
- Koraalcactus (Hatiora salicornioides) - 1 bladzijde
Verder nog eigen resultaten van zomer 2003 toegevoegd aan een plant waarvan al 4 bladzijden bestonden, nl.:
- Koningin van de Nacht (Selenicereus grandiflorus) - 2 bladzijden

Botanische woordenlijst NL-EN & EN-NL     -    nieuw !
(verzameld voor eigen gebruik, misschien voor bezoekers ook nuttig).

15 februari:
Drie nieuwe fuchsia's van de show in Ootmarsum in augustus 2003,
ook te vinden bij FUCHSIA-FOTO'S :
- 'Diana Wills'
- 'Land van Beveren'
- 'Phaidra'
Tenslotte een bladzijde toegevoegd aan een al aanwezige fuchsia:
- 'Windhapper'


Terug naar:
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
Op naar:   Nieuws april 2004
homepage

Early signs of spring this year, because there is no frost - but we really don't have spring yet!

Nederlandse tekstFebruary 2004

Above a picture of crocuses on 4 February, a pretty sight - but though of course the flowers are lovely (alas, a bit damaged by wind and hail), the weather certainly isn't. Up till now there has been hardly any frost, which caused the spring flowers to emerge quite early (snowdrops are in full bloom too), but it's been wet-wet-wet during the last few weeks. Going outside - no way, moreover, there are heavy storms every now and again. In some places water levels are alarming.

9 February:
At HERBARIUM three new plants, flowering in autumn and winter, namely:
- Royal Paint Brush / White Blood Lily / Powder Puff / Shaving Brush Plant
(Haemanthus albiflos) - 2 pages
- Jewel orchid
(Haemaria discolor) - 2 pages
- Dancing Bones Cactus
(Hatiora salicornioides) - 1 page
Further I added my own results in summer 2003 about a plant of which already 4 pages existed:
- Queen of the Night (Selenicereus grandiflorus) - 2 pages

Botanical wordlist NL-EN & EN-NL     -    new !
(collected for my own use, perhaps useful to visitors too).

15 February:
Three new fuchsias from the Ootmarsum show in 2003, also to find at FUCHSIA-PHOTOS :
- 'Diana Wills'
- 'Land van Beveren'
- 'Phaidra'
And one page added to a fuchsia already present:
- 'Windhapper'


Back to:
News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)
Forward to:   News April 2004Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium