Fuchsiawedstrijd 2003 / Fuchsia contest 2003 - 'Gillian Althea'De keuring van de "Floralia-fuchsia" van 2003 ('Gillian Althea', waarvan alle aanwezige leden een stekje hadden meegekregen op de goedbezochte voorjaarsvergadering) vond plaats op 29 augustus, ten huize van onze regio-voorzitter Jan de Boer te Blesdijke.
Er kwamen ongeveer 20 mensen opdagen, maar in de schuur stonden slechts 5 planten, waar er op 't laatst nog eentje bij kwam...
Op de foto hier linksonder is te zien, dat er ongeveer 15 inzendingen waren verwacht!
The examination of the "Floralia fuchsia" of 2003, 'Gillian Althea' (all members present at the well-visited springmeeting had received a cutting) took place at the home of our chairman mr. Jan de Boer at Blesdijke, on the 29th of August 2003.
Some 20 people showed up, but only 5 plants were brought in, a sixth being added in the last minute...
In the picture on the left below you can see about 15 entries had been expected!

   
De eerste prijs ging naar dhr. G. van der Schaaf, penningmeester van onze regio.
Het was niet de eerste keer dat hij een prijs won met de Floralia-plant, want in 2001 kreeg hij met 'Maori Maid' ook de eerste prijs, en in 2002 de tweede prijs met 'President George Bartlett'.
The first prize went to Mr. G. van der Schaaf, treasurer of our branch.
It wasn't the first time he won a prize with the Floralia plant, in 2001 he got the first prize too with 'Maori Maid', and in 2002 the second prize with 'President George Bartlett'.Dat 'Gillian Althea' niet altijd rijk bloeit, is wel duidelijk te zien aan deze inzendingen; zelfs de eerste prijs-plant heeft alleen wat bloemen onderaan, terwijl de bovenkant van de plant niet bloeit.
Mogelijk waren de ondermaatse bloeiresultaten mede toe te schrijven aan de extreme hitte van de voorafgaande weken.
It's clear to see that 'Gillian Althea' is not exactly a rich-blooming plant, looking at these examples; even the first-prize plant has only a few flowers at the bottom, while the top of the plant doesn't flower at all.
The mediocre flowering results may be also a consequence of the extreme heat of the preceding weeks.

De tweede prijs was voor dhr. H. Hofstra, de derde voor dhr. E. Zuidema, secretaris van onze regio (niet te verwarren met S. Zuidema, woordvoorder Activiteitencommissie).


The second prize was won by Mr. H. Hofstra, the third prize by Mr. E. Zuidema (not to be confused with Mr. S. Zuidema, spokesman of the Committee of Activities).

fuchsia index fuchsia-varia homepage