English text                           fuchsia-index home herbarium


7 mei 2005 :  Windzak bij de Ketelbrug tussen N.O.-polder en Flevoland, gezien door de achterruit van onze auto.


Voorjaar 2005
13 mei:
Bovenstaande foto geeft aardig weer, hoe het weer er dit voorjaar in het algemeen uitziet :  slecht.
Hoewel we in april ook wel een paar aardige dagen hebben gehad, is het in het algemeen onbestendig, regenachtig, waaierig en vooral koud - zo'n 12 C overdags. De lente wordt weer eens min of meer "overgeslagen", vooral in mei hebben we nog helemaal geen echt mooi weer gehad.
Ook Koninginnedag, waarvoor de weersverwachting toch wel een "Oranjezonnetje" voorspeld had, was een bedekte, grauwe dag die niet helemaal droog bleef - geen straaltje zon, tenminste niet bij ons in Friesland.
Verkouden neuzen kom je ook nog regelmatig tegen, het lijkt gewoon nog op winter, behalve dan dat de bomen inmiddels grotendeels in 't blad zitten en er al verschillende bloesems hebben gebloeid.
De weersverwachting voor de komende week, beginnend met 't Pinksterweekend, is nog precies even koud...
Het is geen wonder dat het met m'n fuchsia's en andere gekweekte tuinplanten niet bepaald goed gaat.


13 mei:
Aan FUCHSIALORE toegevoegd:
- Antiek fornuis met fuchsiaversiering
- Twee geglazuurde fuchsiategels van 'Windhapper' en 'Gelre'
- Geglazuurde tegel van voorkaft van regio-blad Friesland
- Drie kaarten van fuchsiatextiel


Terug naar:
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003


Op naar:   Nieuws winter 2005-2006

Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
homepage

7 mei 2005 :  Windsock at Ketelbrug (= Kettle Bridge)  between N.E.-polder and Flevoland, seen through the backwindow of our car.
Nederlandse tekst
Spring 2005
13 May:
The above photo shows pretty well the general state of this spring's weatherconditions :  miserable.
Although we had a few quite nice days in the second half of April, it's mainly rainy, windy and downright cold - about 12 C / 53 F by day, and even colder at night. We seem to "skip" spring more or less this year, especially in May we never had any real nice weather up till now.
Many people still suffer from colds, it's just like winter, apart from the leaves appearing on the trees and several blossoms flowering and fading already.
And the weatherforecast for next week, starting off with Whitsuntide, is just about the same...
It goes without saying that my fuchsias and other cultivated plants are not doing very well.

13 May:

Added to FUCHSIALORE:
- Antique cooker with fuchsia decoration
- Two glazed fuchsia tiles with 'Windhapper' and 'Gelre'
- Glazed tile of frontcover of magazine of Friesian Branch
- Three postcards of fuchsia textile


Back to:
News winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004
News April 2004
News February 2004
News January 2004
News December 2003


Forward to:   News winter 2005-2006

News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium