English text                           fuchsia-index home herbarium


27-12-2004 :  Naschokken van de zeebeving in de Indische Oceaan trilden zelfs hier in de scanner door (zie linkerkant).


Winter 2004 / 2005

30 januari:

Aan FUCHSIALORE toegevoegd:
- Legpuzzel met katten, een hond en fuchsia's
- Fuchsia's voor een poppenhuis, schaal 1 : 12

28 januari:

Aan FUCHSIAFOTO'S toegevoegd:
- Fuchsia splendens, een botanische fuchsia van de sectie Ellobium

26 januari:

Bij HERBARIUM :
- Derde bladzijde toegevoegd aan Metaplexis japonica, over de vruchten

24 januari:

FUCHSIAVARIA uitgebreid met verslag van de Nieuwjaarsreceptie van de regio Friesland van de NKvF

19 januari:

Bij HERBARIUM twee nieuwe planten:
- Metaplexis japonica, een Koreaanse klimplant   - 2 bladzijden
- Pompoen / Kalebas  (Cucurbita pepo), decoratief en/of eetbaar   - 4 bladzijden

Toegevoegd aan KLAVERVIER een bladzijde van:
- Tomaat met 'jonkies'.

Terug naar:
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003


Op naar:   Nieuws voorjaar 2005

Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
homepage

27 Dec 2004 :  After the seaquake in the Indian Ocean, even here tremors were visible in the results of the scanner (see picture left).


Nederlandse tekst
Winter 2004 / 2005

30 January:

Added to FUCHSIALORE:
- Jigsaw puzzle with cats, a dog and fuchsias
- Fuchsias for a doll's house, scale 1 : 12

28 January:

Added to FUCHSIA PHOTOS:
-
Fuchsia splendens, a botanical fuchsia of the section Ellobium

26 January:

At HERBARIUM :
- A third page added to
Metaplexis japonica (see below), about the fruits

24 January:

Added to FUCHSIAVARIA :
New Year reception of the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society

19 January:

At HERBARIUM 2 new plants:
-
Metaplexis japonica, a climber in Korea   -  2 pages
- Pumpkin / Gourd  
(Cucurbita pepo), decorative and/or edible   -  4 pages

Added to ODD PLANTS a page of:
- Pregnant tomato.

Back to:
News August/September 2004
News June/July 2004
News April 2004
News February 2004
News January 2004
News December 2003
News summer 2003


Forward to:   News Spring 2005

News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium