English text                           fuchsia-index home herbarium


Wit-rose lidcactus in volle bloei, november 2003.

Najaar 2003

't Is inmiddels al december, dus laat in de herfst of eigenlijk al winter.
Mijn fuchsia's zijn inmiddels alweer een paar weken ingekuild - het was erg vroeg koud dit jaar, in oktober begon het al vervelend te vriezen 's nachts, zodat er van de toen nog rijke bloei van mijn fuchsia's niet veel overbleef.
Op 22 oktober haalde ik de eerste planten al binnen, dat is me in al die jaren sinds ik in 1986 begon met fuchsia's kweken nog maar één keer eerder gebeurd, ik meen in 1997.
Zoals vaker na een "vroeg wintertje" volgde er daarna weer een zachtere periode, zodat de maand november minder koud was dan oktober.
Buiten was dus niet zoveel moois meer te zien, maar in huis heeft midden november mijn bijna witte lidcactus weer een prachtige show gegeven, zoals hierboven te zien is. De plant wordt ieder jaar een stukje groter.

8 december:
Weer enige fuchsia's erbij, en wat toevoegingen bij bestaande bladzijden:

Ook te vinden bij FUCHSIA-FOTO'S :
'Gillian Althea' - tevens Floralia-plant 2003 van NKvF-regio Friesland
'Lark' - een look-alike van 'Trumpeter'
'Maetsuycker' - thuis bij veredelaar Jan de Boer
'Merel' - extra bladzijde met foto's en tekst M. de Cooker (veredelaar)
'WALZ Bella' - nog wat meer tekst, over herkomst naam


Op HERBARIUM ook nog een paar toevoegingen, nl.:
Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis) - nieuw: foto's van de vruchten.
Dalkruid (Maianthemum bifolium) - familie van Lelietje-van-dalen.
Lidcactus (Schlumbergera truncata) - foto's bloei in november 2003.

25 december:
Allereerst de beste wensen voor Kerst en het nieuwe jaar!

Bij FUCHSIA-FOTO'S weer twee nieuwe fuchsia's toegevoegd:
'Kit Oxtoby' - van de fuchsiashow in Ootmarsum (aug. 2003)
'WALZ Freule' - in eigen tuin (zomer 2003)


Terug naar:
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)

Op naar:   Nieuws januari 2004homepage

My pink-white Zygocactus in full bloom, November 2003.

Nederlandse tekstAutumn 2003

It's December already, so it's late in autumn, or in fact at the beginning of winter.
My fuchsias have been laid to rest under peat-litter again since a few weeks - it was too cold very early this year, in October a nasty bit of frost pestered us during the nights, putting an abrupt end to the rich bloom of my fuchsias.
On the 22nd I brought in the first plants, which occurred to me only once before since I started with fuchsias in 1986 - as far as I remember that happened in 1997.
As could be expected after an "early little winter", a milder period followed, causing the month of November to be far less cold than October.
So outside there wasn't much to be seen anymore, but in my window my near-white Zygocactus gave a lovely show around mid-November, as you can see above. The plant grows a bit bigger every year.
8 december:
Again a few new fuchsias, and some additions to existing pages:

Also to be found at FUCHSIA-PHOTOS :
'Gillian Althea' - being the Floralia-plant 2003 of our Fuchsia Society's Branch Friesland
'Lark' - a
look-alike of 'Trumpeter'
'Maetsuycker' - at the hybridizer Jan de Boer's home
'Merel' - extra page with photos and text by hybridizer M. de Cooker
'WALZ Bella' - some text added, about its name


At HERBARIUM also a few additions, namely:
Lily of the valley
(Convallaria majalis) - new: photos of fruits.
May lily
(Maianthemum bifolium) - related to Lily of the valley.
Zygocactus
(Schlumbergera truncata) - pictures flowering plant in November 2003.

25 december:
My very best wishes for Christmas and the New Year!

At FUCHSIA-PHOTOS two more fuchsias added:
'Kit Oxtoby' - from the fuchsiashow at Ootmarsum (August 2003)
'WALZ Freule' - in my own garden (summer 2003)


Back to:
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)
Forward to:   News January 2004


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium