English text                           fuchsia-index home herbarium


Zomer 2004 :  Na de luizen in het voorjaar, voerden wespen en muggen de boventoon - de vleugeltoon, moet ik eigenlijk zeggen...


Augustus & september 2004      
19 september:
Na een natste augustus sinds mensenheugenis, en een in 't algemeen nogal tegenvallende zomer met een hoeveelheid neerslag die de afgelopen 50 zomers overtroffen heeft - nog natter dus dan 2000 t/m 2002 - hebben we begin september nog een dag of tien heel mooi nazomerweer gehad.
Daarna werd het weer minder mooi weer, maar wisselvallig zonder extremiteiten. Eigenlijk is deze maand pas (!) mijn fuchsiatuintje gaan bloeien. Nu maar hopen dat de nachtvorsten dit najaar niet al te vroeg zullen invallen, zoals vorig jaar wel het geval was.

Tussen de buien door heb ik toch nog wel wat uitstapjes gemaakt, waarbij het weer doorgaans wonderwel meeviel. Zoals het jaarlijkse Friese regio-reisje van de NKvF op 7 juli, een stralende dag.
En veel later in de zomer de "Floralia", de keuring van de mooist gekweekte fuchsia - dit jaar 'Swingtime', waar ieder aanwezig lid in maart op de voorjaarsvergadering van onze regio een stekje van had gekregen. Van deze fuchsia-dagen heb ik 't één en ander op de site gezet.

30 augustus:
Bij FUCHSIA-PROBLEMEN :
- Wespen - een ware plaag deze zomer, en zelfs schadelijk voor fuchsiabloemen

31 augustus:
Bij FUCHSIA-VARIA de Floralia-keuring van de jaarlijkse fuchsia-stek, nl.:
- 'Swingtime'  (syn. 'Stolze von Berlin') -
ook te vinden bij FUCHSIAFOTO'S

18 september:
Bij FUCHSIA-VARIA:
Verenigingsreisje van NKvF-regio Friesland (7 juli 2004), met de volgende fuchsia's:
- Golden Anniversary
- Hidden Treasure
- Lydia
- WALZ Fluit -
ook te vinden bij FUCHSIAFOTO'S

Terug naar:
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003


Op naar:   Nieuws winter 2004/2005

Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)

homepage

Summer 2004 :  After abundance of aphids in spring, hosts of wasps and mosquitos followed - a paradise for insect pests, this year...


Nederlandse tekst
August & September 2004

19 September:
After the wettest August ever according to the weather records in the Netherlands, and a summer that was altogether disappointing with amounts of rain beating those of half a century's preceding summers - so wetter than 2000, 2001 & 2002 which were extreme already - we had some nice after-summer weather yet for about ten days at the beginning of September.
Afterwards the weather turned unstable again, but without extremities. It was not until this month that my fuchsia's really started flowering. I do hope night frosts won't come too soon this autumn, like last year.

Between the showers I did take some trips however, with weather that wasn't too bad at all as a rule. Like the yearly trip of the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society on 7 July, a bright sunny day.
And much later in summer, on 28 August the "Floralia" contest of the best-grown of the fuchsia-cuttings all members got at the Spring-meeting in March, this year of 'Swingtime'. About these fuchsia-events I put a few things on the website.

30 August:
At FUCHSIA-PROBLEMS :
- Wasps - a real plague this summer, and even harmful to fuchsia-flowers

31 August:
At FUCHSIA-VARIA the Floralia contest of the yearly fuchsia-cutting, namely:
- 'Swingtime'  (syn. 'Stolze von Berlin') -
also to be found at FUCHSIA PHOTOS

18 September:
At FUCHSIA-VARIA:
Yearly trip of the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society (7 July 2004), with the following fuchsias:
- Golden Anniversary
- Hidden Treasure
- Lydia
- WALZ Fluit -
also to be found at FUCHSIA PHOTOS

Back to:
News June/July 2004
News April 2004
News February 2004
News January 2004
News December 2003
News summer 2003


Forward to:
News winter 2004/2005

News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium