English text                           fuchsia-index home herbarium


Zomer 2005:   Kunstwerk met vooruitziende blik op de winter


Winter 2005-2006
9 februari:
't Is al maanden echt winter: vaak een beetje vorst, soms ook net niet, maar hoe dan ook: guur weer. Ik had al een toepasselijk plaatje uitgezocht voor deze bladzijde, herfstbladeren met witbevroren randjes rijp eromheen, maar ineens schoot mij dat kunstwerk te binnen van de grotendeels verregende zomertentoonstelling 'Passages'  alhier in het park:   HATSIOE  van Luc Souren...
Ik ben al aan m'n vierde verkoudheid bezig dit seizoen, want de mislukte zomer van 2005 leverde me geen weerstand op om er gezond doorheen te komen - daar gaat-ie dan weer:  HATSJOE !!  dus en nog vele malen op herhaling!
Dan nu toch maar weer eens een update, met wat vrolijker foto's dan men in deze tijd kan verwachten.

Hier heb ik nog een technisch detail aan toe te voegen, waar gebruikers van Internet Explorer en resolutie 800x600 waarschijnlijk niets van zullen merken.
Ik heb een flinke hoeveelheid tijd gestoken in het aanpassen van mijn pagina's aan Mozilla Firefox (een steeds meer gebruikte alternatieve browser) en een hogere resolutie, want bij beide gingen ze op veel plaatsen finaal de mist in. Uiteraard kan er hier of daar weleens een foutje zijn blijven zitten, maar de site is nu beslist op meer manieren goed te bekijken dan voorheen.

17 maart:
Nog drie Kruiskruiden (bij Composieten) toegevoegd aan HERBARIUM :
- Duinkruiskruid  (Jacobaea vulgaris ssp. dunensis)
- Schaduwkruiskruid  (Senecio nemorensis)
- Zilverkruiskruid  (Jacobaea maritima)
En een verzamelpagina van alle acht soorten Kruiskruid die ik zelf heb gefotografeerd en beschreven:
- Kruiskruiden - gezamenlijke eigenschappen


Kruiskruiden zijn berucht om hun giftigheid, met name Jakobskruiskruid wordt de laatste jaren als een kruis ervaren. De giftige alkalo´den in de plant kunnen ernstige en blijvende leverbeschadiging veroorzaken bij consumptie. Vooral in hooi kunnen gedroogde kruiskruiden voor paarden en vee een dodelijke afloop betekenen.

26 februari:
Vijf nieuwe planten (Composieten) toegevoegd aan HERBARIUM :
- Heelblaadjes  (Pulicaria dysenterica)
- Boskruiskruid-kruising?  (Senecio hybr.)
- Jakobskruiskruid  (Jacobaea vulgaris ssp. vulgaris)
- Kleinkruiskruid  (Senecio vulgaris)
- Kleverig kruiskruid  (Senecio viscosus)

9 februari:
Drie nieuwe planten aan FUCHSIAFOTO'S toegevoegd:
- Maxima
- Rohees New Millennium
- Vuurwerk - 2 bladzijden.Terug naar:
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004


Op naar:   Nieuws voorjaar 2006

Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
homepage

Summer 2005:   Work of art with a visionary look on the winter to come  -  'Hatsioe'  being the Dutch way to sneeze: 'Achoo..!'


Nederlandse tekst
Winter 2005-2006
9 February:
It's been winter for months here: often some frost, sometimes not quite, but whatever: bleak weather. I already had picked out a fitting picture for this page, with white-frosted autumn leaves, but suddenly this work of art came to my mind, from last summer's art-exhibition 'Passages',  largely spoilt by rain, in our local park -   HATSIOE  by Luc Souren... which means 'Achoo'  in Dutch.
I celebrate my fourth cold during this season, the so-called summer of 2005 didn't provide me with even a slight bit of resistance to come through the winter - so hurray for another sneeze:  ACHOOOO !!  and many happy returns!
And now for a new update again, with some more colourful photos than one could expect in this time of the year.

And then I have to add a technical detail, probably not making any difference to users of Internet Explorer and resolution 800x600.
Last month I spent a lot of time adapting my pages to Mozilla Firefox (an alternative browser gaining in popularity) and to higher resolutions, for in both cases there were a lot of layout failures.
Of course I may have looked over a few awkward things, but I'm sure my website will have improved in this respect.

17 March:
Another three kinds of Ragwort (at Compositae),  added to HERBARIUM :
- Dune ragwort  (Jacobaea vulgaris ssp. dunensis)
- Wood ragwort  (Senecio nemorensis)
- Silver ragwort or Dusty Miller  (Jacobaea maritima)
And a collective page of all eight Ragworts I portrayed myself:
- Ragworts - collective qualities


Ragworts are notoriously poisonous, especially Common ragwort has been considered a problem during the last few years. The alkaloids in the plant can cause serious and remaining damage to the liver after consumption. Dried ragwort plants in hay may mean death to horses and cattle.

26 February:
Five new plants (Compositae)  added to HERBARIUM :
- Fleabane  (Pulicaria dysenterica)
- Common ragwort  (Jacobaea vulgaris ssp. vulgaris)
- Groundsel  (Senecio vulgaris)
- Hybridized ragwort?  (Senecio hybr.)
- Sticky ragwort  (Senecio viscosus)


9 February:
Three new plants added to FUCHSIA PHOTOS :
- Maxima
- Rohees New Millennium
- Vuurwerk - 2 pages.Back to:
News Spring 2005
News Winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004
News April 2004
News February 2004
News January 2004


Forward to:   News Spring 2006

News December 2003
News Summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium