English text                           fuchsia-index home herbarium


De Haensmole te Grou (Friesland), in juli 1968. Op 9 januari 2004 werd deze 18de-eeuwse molen door een schip aan splinters gevaren.

Januari 2004
Zoals niet verwonderlijk na het "vroege wintertje" in oktober, hebben we deze januari heel wat zachter weer dan verleden jaar. Het is wel nat en soms stormachtig, geen aangenaam weer.
De foto hierboven is er nu eens niet één van een fuchsia of andere plant, maar iets totaal anders, nl. een molentje in Friesland, dat op 9 januari 2004 (afgelopen vrijdag) door een schipper die een verkeerde manoeuvre maakte met een binnenvaarttanker van 85 m totaal vernield is.
Of de in 2003 gerestaureerde Grouster "spinnenkop" uit de 18de eeuw ooit nog kan worden herbouwd, is maar de vraag.
Ik had een persoonlijke herinnering aan deze molen, omdat ik er in 1968 als zestienjarige (toen ik nog in Amsterdam woonde, en een week in Friesland logeerde) met mijn simpele Agfa Clack een foto van maakte in het voorbijgaan tijdens een rondvaart over de Friese meren. Dit was de eerste foto waarvan mij door een beroepsfotograaf werd gezegd: "Daar zit wat in, jij leert wel fotograferen!"
Later, toen ik inmiddels zelf in Friesland woonde, ben ik nog weleens langs die plek gekomen en de molen stond er uiteraard toen nog...
De laatste keer was tijdens een bootreisje op 12 september 2003, dus heel kort geleden.

14 januari:
Twee nieuwe fuchsia's van de show in Ootmarsum in augustus 2003,
ook te vinden bij FUCHSIA-FOTO'S :
'Fulpila' - primaire kruising tussen Fuchsia fulgens en F. pilaloensis
'Jan Brill' - met kruisingsouder Fuchsia magdalenae, evenals de WALZ-muziekinstrumenten.

Bij HERBARIUM ook nog twee nieuwe planten, nl.:
Gele Plomp (Nuphar luteum) - 2 bladzijden
Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) - 2 bladzijden.


19 januari:
Nieuwjaarsreceptie van Friese NKvF-regio in Beetsterzwaag, 17-1-2004.


Terug naar:
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
Op naar:   Nieuws februari 2004
homepage

Windmill 'De Haensmole' at Grou (Friesland), July 1968. On 9 Jan. 2004 this 18th century windmill was rammed to pieces by a cargo ship.

Nederlandse tekstJanuary 2004
No surprise after the "early little winter" in October, to get a January with much milder temperatures than last year. It is wet and sometimes stormy, however, no pleasant weather.
The above picture for a change is not one of a fuchsia or some other plant, but something totally different: a windmill in Friesland, which was completely destroyed by a wrong manoeuvre of the captain of an 85 m long inland tanker on the 9th of January (last Friday).
If it will be possible to rebuild the 18th century windmill at Grou, that had been restored in 2003, is uncertain.
This windmill meant a personal memory to me, because in 1968 as a 16-year-old girl (still living in Amsterdam, but staying in Friesland for a week) I took a photo of it with my simple
Agfa Clack when passing by on a boattrip on the Friesian lakes. This was the first photograph I got a compliment about from a photographer-by-trade: "There's something in it, you're learning to take pictures!"
Later, when I lived in Friesland myself, I passed by that spot a few times more, the windmill still being there...
The last time was during a recent boattrip, on 12 September 2003.

14 January:
Two new fuchsias from the Ootmarsum show in 2003, also to find at FUCHSIA-PHOTOS :
'Fulpila' - primary crossing between Fuchsia fulgens and F. pilaloensis
'Jan Brill' - in its parentage a.o.
Fuchsia magdalenae, like with the WALZ musical instruments.

At HERBARIUM also 2 new plants, namely:
Yellow waterlily / spatterdock (Nuphar luteum) - 2 pages
Narrow-leaved Ragwort (Senecio inaequidens) - 2 pages.


19 January:
New Year Reception of the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society at Beetsterzwaag, 17-1-2004.


Back to:
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)
Forward to:   News February 2004Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium