English text                           fuchsia-index home herbarium

N.B. : Deze pagina wordt uit "nostalgie" bewaard, maar bevat veel links die allang verlopen zijn !

Verder nieuws vanaf januari 2003Nieuws (1999 t/m 2002):


30 november 2002: nog 2 nieuwe winde-soorten bij HERBARIUM
16 november 2002: 3 nieuwe bladzijden over winde-soorten bij HERBARIUM

27 oktober 2002:
Najaarsvergadering 2002 bij FUCHSIA-VARIA, + 4 nieuwe fuchsias bij FUCHSIA-FOTO'S

28 september 2002: 3 fuchsia's bij FUCHSIA FOTO'S
13 september 2002: 1 fuchsia bij FUCHSIA FOTO'S & Fuchsiawedstrijd 2002 bij FUCHSIAVARIA
3 september 2002:
4 nieuwe fuchsia's bij FUCHSIA FOTO'S, en 11 nieuwe items bij FUCHSIA-LORE en 1 nieuwe LINK

13 juli 2002:
De echte Koningin van de Nacht + 4 vlinderbloemigen bij HERBARIUM

13 mei 2002:
Helleborus-show (11 bladzijden!) + narcis (3 blz.) + grote & kleine maagdenpalm bij HERBARIUM

13 april 2002:
Voorjaarsvergadering Friese regio + Bezoek aan verzamelaar bij FUCHSIA-VARIA
10 nieuwe bladzijden met FUCHSIA-LORE
Nieuwe link + 3 adreswijzigingen op LINKS-pagina.

25 maart 2002:
4 nieuwe bladzijden + 2 met nieuwe foto's bij FUCHSIA FOTO'S & 5 nieuwe planten bij HERBARIUM

7 februari 2002:
2 nieuwe fuchsia's + vernieuwde WALZ Klaroen + extra WALZ Mandoline bij FUCHSIA FOTO'S
Geborduurde kaarten (te bestellen!) + porseleinen bekers bij FUCHSIALORE

28 januari 2002: Nieuwe website op LINKS-pagina
27 januari 2002: 12 (!) nieuwe fuchsia's van de Show in Rijs    (ook te vinden bij FUCHSIA FOTO'S )
21 januari 2002: 3 nieuwe "beestjes" + extra foto's Avondrood bij Fuchsia Problemen
10 januari 2002:
De site is "verfraaid" met knoppen die naar de hoofdpagina's verwijzen, i.p.v. met tekstlinks.
Verder is er een algemene Fuchsia-pagina gekomen met duidelijke links naar diverse rubrieken.
De voormalige fuchsiapagina, Inleiding, is nu slechts één van de onderdelen daarvan.
Tenslotte is er een nieuwe rubriek toegevoegd:    Fuchsia Problemen ,
waarvan er nu twee worden besproken: de Olifantsrups (larve van het Avondrood), en Fuchsiaroest.

24 december 2001: 7 nieuwe planten + 1 nieuwe bladzijde bij HERBARIUM
1 december 2001: 7 nieuwe fuchsia's bij FUCHSIA FOTO'S en 2 nieuwe bladzijden bij HERBARIUM

18 oktober 2001: 3 nieuwe fuchsia's en 1 nieuwe bladzijde (Torville and Dean) op de FUCHSIA-fotopagina.
5 oktober 2001: 7 nieuwe planten bij HERBARIUM

28 september 2001: Iets over mijn ACHTERGRONDEN
27 september 2001:
7 nieuwe planten bij FUCHSIA FOTO'S , waarvan 6 met foto's op de FUCHSIASHOW in Rijs
2 nieuwe planten bij HERBARIUM

22 augustus 2001: 4 nieuwe bladzijden bij FUCHSIA FOTO'S , waarvan 2 "toptien" + 2 "floptien".
13 augustus 2001: Vakantietip voor stekken bij FUCHSIA-VARIA
7 augustus 2001: Verslag en foto's van de FUCHSIASHOW in Rijs (Friesland) bij FUCHSIA-VARIA

13 juli 2001:
Kom naar de FUCHSIASHOW in Rijs (Friesland)!

7 juni 2001:
4 nieuwe Fumariaceae/Papaveraceae en rectificatie "Koningin van de Nacht" bij HERBARIUM

8 mei 2001: Mijn Fuchsia TOP-10 & FLOP-10 bij FUCHSIA-VARIA

26 april 2001: 2 nieuwe voorjaarsbloeiers bij HERBARIUM;
3 nieuwe fuchsia's (waarvan 2 botanische!) op de FUCHSIA-fotopagina.

31 maart 2001: Nieuwe rubriek "DIVERSEN" over verschillende onderwerpen. Als eerste:
Bladzijde over mond-en-klauwzeer crisis, en een foto-album uit 1945.
21 maart 2001: Koffiestruik en "Koningin van de Nacht" - Selenicereus grandiflorus (cactus) bij HERBARIUM;
15 maart 2001: 2 rijst-onkruiden uit Thailand bij HERBARIUM;
Nieuwe Nederlandse fuchsia-site op de LINKS-bladzijde

17 februari 2001: 4 nieuwe fuchsia's en 1 vernieuwde bladzijde op de fotopagina.
KLAVERVIER verhuist naar ander adres: http://members1.chello.nl/~jdeboer1/odds/klavervier.html
22 januari 2001: 3 nieuwe fuchsia's op de fotopagina, en een leuke ijsformatie bij FUCHSIA-VARIA.
3 januari 2001: Nieuwjaarskaart met gedroogde Fuchsia magellanica, FUCHSIALORE.

31 december 2000: bij FUCHSIA-VARIA Witte Kerst 2000, een tuin-impressie.
24 december 2000: bij FUCHSIA-VARIA foto's van bevroren fuchsia's, en bij
HERBARIUM bladzijde over Chinees lantarentje.
14 december 2000: 2 bladzijden bij FUCHSIALORE,
en 6 nieuwe planten bij HERBARIUM - eindelijk weer eens...
10 december 2000: 2 nieuwe bladzijden bij FUCHSIA FOTO'S ,
en 1 bij KLAVERVIER, over een tweeling-tomaat.
4 december 2000: 6 nieuwe bladzijden bij FUCHSIA FOTO'S;
Nieuw Nederlands adres op de LINKS-bladzijde, met o.a. lijst met afkomst van cultivars.
25 november 2000: Bij FUCHSIA FOTO'S 3 nieuwe fuchsia's van J.de Boer: de laatste 2 nog onbesproken "straten" (Straat Florida, Straat Holland), en een heel nieuwe van dit jaar, Irving Alexander.
Ook weer een nieuw adres op de LINKS-bladzijde, een mooie Duitse site.
9 november 2000: Deel 3 van het "Stratenplan", waarbij twee volgroeide "straten"
(Straat Malakka en Straat Fiji, ook te vinden bij de FUCHSIA FOTO'S),
elk op een eigen bladzijde worden besproken met diverse foto's en scans.
Verder nog een bladzijde bij KLAVERVIER, over een vreemdgevormde citroen.

30 september 2000: Nog twee nieuwe "WALZ-muziekinstrumenten" bij FUCHSIA FOTO'S
25 september 2000: Twee nieuwe "WALZ-muziekinstrumenten" bij FUCHSIA FOTO'S
en twee nieuwe foto's bij WALZ Bruintje, en een nieuwe bladzijde bij KLAVERVIER
3 september 2000: Nog drie nieuwe bladzijden bij KLAVERVIER
30 augustus 2000: Vier nieuwe rariteiten bij KLAVERVIER
28 augustus 2000: Vier nieuwe bladzijden bij FUCHSIA-VARIA
24 augustus 2000: Fuchsiavreters bij FUCHSIA-VARIA
18 juli 2000: Nieuwe link bij FUCHSIA FOTO'S
7 juli 2000:
Mijn tellers op de HOMEPAGE en HERBARIUM weer "gefixt" (zie SITE-details).
Op de stekken-bladzijde een nieuwe foto.
Bij het "Stratenplan" een nieuwe foto-bladzijde.
3 juli 2000: Bij HERBARIUM: Amaryllis, met kweekadvies en links naar extra foto's,
en Gouden regen, + extra bladzijde met verhaal over omgewaaide boom.
Nieuwe link bij FUCHSIA FOTO'S, over de botanische fuchsia F. rosea.

15 juni 2000: Vruchten & zaden bij Daslook
14 mei 2000: Twee nieuwe bladzijden bij HERBARIUM
11 mei 2000: Zes nieuwe cultivars bij FUCHSIAFOTO'S
15 april 2000: Nieuwe link toegevoegd aan FUCHSIA-VARIA over exotische stekjes
Nieuwe link bij FUCHSIA FOTO'S, 2 bladzijden over de botanische fuchsia F. procumbens
10 april 2000: Guestbook toegevoegd aan HOMEPAGE
4 april 2000: Een nieuwe rubriek FUCHSIA-LORE met 3 nieuwe bladzijden bij FUCHSIA-VARIA

26 maart 2000:
N.B.: VERHUISD naar ander internetadres: http://home.hccnet.nl/boer.3/ (Zie SITE-details)
Bladzijde over stekken bij
FUCHSIA-VARIA
11 maart 2000: Adres gewijzigd op LINKS-bladzijde
27 februari 2000: Drie nieuwe adressen op LINKS-bladzijde
21 februari 2000:
Vijf nieuwe cultivars bij FUCHSIAFOTO'S
Nieuwe bladzijde bij HERBARIUM
Twee nieuwe adressen op LINKS-bladzijde
Bladzijde met informatie over deze SITE

13 januari 2000: Vier nieuwe cultivars bij FUCHSIAFOTO'S

9 december 1999: Een nieuwe rubriek onder FUCHSIA'S, voorlopig met 2 verhalen, o.a. over winterberging: FUCHSIA-VARIA
4 december 1999: Twee nieuwe bladzijden bij HERBARIUM
19 november 1999: Twee nieuwe bladzijden bij HERBARIUM
8 november 1999: Drie nieuwe bladzijden over appels bij KLAVERVIER
7 november 1999:
Tweede link bij HERBARIUM
Nieuwe bladzijde (meerdelige fuchsia's) bij KLAVERVIER

25 oktober 1999:
Nieuwe link bij FUCHSIAFOTO'S
Twee nieuwe bladzijden bij KLAVERVIER


homepageNederlandse tekst
Further news, starting January 2003


N.B. : This page is kept for 'nostalgia', but it contains many long-expired links !

Updates (1999 - 2002):


30 November 2002: another 2 new bindweed species at HERBARIUM
16 November 2002: 3 new pages about bindweed species at HERBARIUM

27 October 2002:
Autumn-meeting 2002 at FUCHSIA-VARIA, + 4 new fuchsias at FUCHSIA PHOTOS

28 September 2002: 3 fuchsias at FUCHSIA PHOTOS
13 September 2002: 1 fuchsia at FUCHSIA PHOTOS & Fuchsia-contest 2002 at FUCHSIAVARIA
3 September 2002:
4 new fuchsias at FUCHSIA PHOTOS  & 11 new items at FUCHSIA-LORE  & 1 new LINK

13 July 2002:
The real Queen of the Night + 4 vetches at HERBARIUM

13 May 2002:
Hellebore-show (11 pages!) + daffodils (3 blz.) + greater & lesser periwinkle at HERBARIUM

13 April 2002:
Spring-meeting Friesian Branch + Visit to a collector at FUCHSIA-VARIA
10 new pages with FUCHSIA-LORE
New link + 3 changed addresses on the LINKS-page.

25 March 2002:
4 new + 2 updated pages with new photos at FUCHSIA PHOTOS & 5 new plants at HERBARIUM

7 February 2002:
2 new fuchsias + renewed WALZ Klaroen + extra WALZ Mandoline at FUCHSIA PHOTOS
Embroidered fuchsiacards (for sale!) + bone china mugs at FUCHSIALORE

28 January 2002: New website on LINKS-page
27 January 2002:
12 (!) new fuchsias from the Fuchsia-show at Rijs    (also found at FUCHSIA PHOTOS)
21 January 2002: 3 new "critters" + extra photos of Elephant Hawk at Fuchsia Pests & Diseases
10 January 2002:
The site has been "smartened up" with buttons referring to the main pages, instead of plain textlinks.
Further a general Fuchsia-page has been created, clearly linking to various sections.
The former fuchsia-page, Introduction, has become just one of these.
Moreover, a new section has been added:  Fuchsia Pests and Diseases , two of which are described: caterpillar and moth of Elephant Hawk, and Fuchsia rust.

24 December 2001: 7 new plants + 1 new page at HERBARIUM
1 December 2001: 7 new fuchsias at FUCHSIA PHOTOS and 2 new pages at HERBARIUM

18 October 2001: 3 new fuchsias and 1 new page (Torville and Dean) at the FUCHSIA photo page.
5 October 2001: 7 new plants at HERBARIUM

28 September 2001: Something about my BACKGROUNDS
27 September 2001:
7 new plants at FUCHSIA PHOTOS, of which 6 with photos from the FUCHSIASHOW at Rijs
2 new plants at HERBARIUM

22 August 2001: 4 new pages at FUCHSIA PHOTOS, of which 2 "topten" + 2 "flopten".
13 August 2001: Holiday-advice for cuttings at FUCHSIA-VARIA
7 August 2001:
Story and photos of the FUCHSIASHOW at Rijs (Friesland) in the Netherlands (FUCHSIA-VARIA)

13 July 2001:
Come to the FUCHSIASHOW at Rijs (Friesland) in the Netherlands!

7 June 2001:
4 new
Fumariaceae/Papaveraceae and rectification "Queen of the Night" at HERBARIUM

8 May 2001: My Fuchsia TOP-10 & FLOP-10 at FUCHSIA-VARIA

26 April 2001: 2 new spring-flowering plants at HERBARIUM;
3 new fuchsias (of which 2 species!) on the FUCHSIA-photo page.

31 March 2001: New chapter "MISCELLANEOUS" with various subjects. Firstly:
page about mouth-and-foot crisis, and a photo-album from 1945.
21 March 2001: Coffee-shrub and "Queen of the Night" -
Selenicereus grandiflorus (cactus) at HERBARIUM;
15 March 2001: 2 weeds from rice-fields in Thailand at HERBARIUM;
New Dutch fuchsia-site on the LINKS-page

17 February 2001: 4 new fuchsias and 1 renewed page on the photo-page.
ODD PLANTS move to different URL:
http://members1.chello.nl/~jdeboer1/odds/klavervier.html
22 January 2001: 3 new fuchsias on the photo-page, and a giant icicle at FUCHSIA-VARIA.
3 January 2001: New Year's postcard with dried
Fuchsia magellanica, FUCHSIALORE.

31 December 2000: at FUCHSIA-VARIA White Christmas 2000, a garden impression.
24 December 2000: at FUCHSIA-VARIA some frozen fuchsias, and at
HERBARIUM new page, about
Ceropegia woodii
14 December 2000: 2 pages at FUCHSIALORE,
and 6 new plants at HERBARIUM - at last...
10 December 2000: 2 new pages at FUCHSIA PHOTOS,
and 1 at ODDPLANTS, about twin-tomatoes.
4 December 2000: 6 new pages at FUCHSIA PHOTOS
New Dutch adress on LINKS page, with a.o. cultivarlist with parentage.
25 November 2000: At FUCHSIA PHOTOS 3 new fuchsias of Mr. J.de Boer: the last 2 "straits" (Straat Florida, Straat Holland), and a new introduction of this year, Irving Alexander.
Also a new address on the LINKS page, a beautiful German site.
9 November 2000: Part 3 of "Straight to the Straits", in which two more of the "Straits"
(Straat Malakka and Straat Fiji, also to be found at FUCHSIA PHOTOS),
each got a page of their own, with several photos and scans.
Further, another ODD PLANTS page, about a funny lemon.

30 September 2000: Two more "WALZ musical instruments" at FUCHSIA PHOTOS
25 September 2000: Two new "WALZ musical instruments" at FUCHSIA PHOTOS
2 new photos added to WALZ Bruintje, and 1 new page at ODD PLANTS
3 September 2000: Another 3 new pages at ODD PLANTS
30 August 2000: Four new items at ODD PLANTS
28 August 2000: Four new pages at FUCHSIA-VARIA
24 August 2000: Fuchsia-eating monsters at FUCHSIA-VARIA
18 July 2000: New link at FUCHSIA PHOTOS
7 July 2000:
My counter fixed again (see SITE-details)
On page about cuttings new picture.
New page with photos added to Straight to the Straits about some new exotic fuchsias.
3 July 2000: HERBARIUM: Amaryllis, with growing advice + extra photos,
and Laburnum, with an extra page about our tree fallen down by a storm...
New link at FUCHSIA PHOTOS, about species
F. rosea.

15 June 2000: Fruits and seeds added to page about Ramsons
14 May 2000: Two new pages at HERBARIUM
11 May 2000: Six new cultivars at FUCHSIA PHOTOS
15 Apr 2000: New link added to FUCHSIA-VARIA about exotic cuttings
New link at FUCHSIA PHOTOS, 2 pages about the species
Fuchsia procumbens
10 Apr 2000: Guestbook added to HOMEPAGE. Please sign...
4 Apr 2000: A new chapter FUCHSIA-LORE with 3 new pages at FUCHSIA-VARIA

26 Mar 2000:
MOVED to new address, so please take notice
http://home.hccnet.nl/boer.3/    (See also SITE details)
New page about cuttings at FUCHSIA-VARIA
11 Mar 2000: Change of address on LINKS page
27 Feb 2000: Three new addresses on LINKS page
21 Feb 2000:
Five new cultivars at FUCHSIA PHOTOS
New page at HERBARIUM
Two new addresses on LINKS page
Information page about this SITE

13 Jan 2000: Four new cultivars at FUCHSIA PHOTOS

9 Dec 1999: A new chapter at FUCHSIAS, to begin with two stories, a.o. winter storage: FUCHSIA VARIA
4 Dec 1999: Two new pages at HERBARIUM
19 Nov 1999: Two new pages at HERBARIUM
8 Nov 1999: Three new pages about apples at ODD PLANTS
7 Nov 1999:
Second link on HERBARIUM
New page (more-sided fuchsias) at ODD PLANTS

25 Oct 1999:
New link on FUCHSIA PHOTOS
Two new pages at ODD PLANTS


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium