English text                           fuchsia-index home herbarium


Floralia-plant van 2016: 'Freundeskreis Leonberg', de plant waar ik de derde prijs mee won op 3 september 2016.


Winter & voorjaar 2017
Februari 2017:
Een paar nieuwe fuchsiapagina's toegevoegd, dat moet het begin zijn van weer wat meer activiteit aan deze website. Of er nog bezoekers komen, is me niet altijd duidelijk; bestaande pagina's trekken nog wel eens mensen die me een vraag stellen, meestal niet over fuchsia's maar meer over het "Herbarium" met diverse planten. Vooral over de Amaryllis krijg ik soms een vraag, dat is momenteel ook wel weer een populaire kamerplant.
Maar mijn pagina over de nieuwjaarsborden van 2017 blijkt niet eens meer in de zoekmachine van Google te zijn opgenomen (die van vorige jaren wel), dus mogelijk blijven mijn nieuwe pagina's alleen maar op te zoeken via de homepage.
Wat daarvan de oorzaak is, blijft gissen; vroeger kon men bij Google een nieuwe URL aanmelden, dat lijkt niet meer mogelijk, althans het is niet te vinden - men kan alleen nog een bedrijf aanmelden. Alles is vercommercialiseerd de laatste jaren, en het internet wel helemaal, bovendien zijn de social media veel meer in trek dan persoonlijke websites tegenwoordig.

3 januari 2017:
Bij Tytsjerk :
Nieuwjaarsborden van 2017

14 februari 2017:
Bij FUCHSIAFOTO'S :
'Amélie Aubin'
'Ernst Naschke'
'Freundeskreis Leonberg'
'Waternymph'

27 februari 2017:
Bij FUCHSIAFOTO'S :
'Alaska'
Fuchsia excorticata (een botanische soort)
'Lechlade Magician'/'Whiteknights Amethyst'
Terug naar:
Nieuws winter/voorjaar 2013
Nieuws najaar 2009
Nieuws voorjaar 2008
Nieuws najaar 2006
Nieuws voorjaar 2006
Nieuws winter 2005-2006
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004

Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)

Op naar:   Nieuws voorjaar 2019homepage

Floralia plant of 2016: 'Freundeskreis Leonberg', the plant I won the third prize with on 3 September 2016.


Nederlandse tekst
Winter & Spring 2017
February 2017 :
Added a few fuchsia pages again, this should be a new start of more activity on this website. If there are still visitors, I don't know really; existing pages are found by people asking me questions sometimes, mostly about other plants than fuchsias, in my "Herbarium" with various plants. Especially the Amaryllis, nowadays a popular house plant again, takes their interest.
I added a new Dutch page about the New Year's tradition of hanging boards with stories about people in our village on the trees at the beginning of this year, but it doesn't appear in Google's search any more - while those of former years still do. What's the reason, I can only guess; some time ago one always could present a new URL, but this seems not possible anymore, at least, I can't find it anywhere - only for commercial business they've got a link to add it. Everything has become so commercial the last few years, especially the internet; moreover, the
social media are far more booming than personal websites these days.14 February 2017:
At FUCHSIA PHOTOS :
'Amélie Aubin'
'Ernst Naschke'
'Freundeskreis Leonberg'
'Waternymph'

27 February 2017:
At FUCHSIA PHOTOS :
'Alaska'
Fuchsia excorticata (a botanical species)
'Lechlade Magician'/'Whiteknights Amethyst'
Back to:
News Winter/Spring 2013
News Autumn 2009
News Spring 2008
News Autumn 2006
News Spring 2006
News Winter 2005-2006
News Spring 2005
News Winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004
News April 2004

News February 2004
News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)

Forward to:   News spring 2019


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium