English text                           fuchsia-index home herbarium


Fuchsiastekken achter de ijsbloemen, 9 januari (temperatuur buiten -10░C)

Nieuws - januari 2003

9 januari:
Afgelopen december ben ik helemaal niet aan een "update" toegekomen.
Toch heb ik niet stilgezeten, behalve met de drukte die de decembermaand nu eenmaal met zich meebrengt, heb ik me ook wel beziggehouden met werken aan deze website.
Ik kom er echter nu pas aan toe het op het internet te zetten.

Het ligt in mijn bedoeling om toevoegingen en veranderingen wat meer gespecificeerd te vermelden, en daarom ook aparte bladzijden te maken voor elke update, tenminste voor iedere maand of desnoods 2 maanden, dat hangt van de hoeveelheid nieuws af.

Er zijn bij deze jongste update weer 5 nieuwe fuchsia's bijgekomen, nl.:
'Andenken an Heinrich Henkel' (Rehnelt, Duitsland, 1897)
'Merel' (De Cooker, NL, 1993)
'Rijs 2001' (De Boer, NL, 2001)
'South Gate' (Walker&Jones, USA, 1951)
'Straat Agulhas' (De Boer, NL, 2001).
Tevens bij 'WALZ Estafette' (Waldenmaier, NL, 1981) bovenaan een paar nieuwe bloemenplaatjes met transparante achtergrond, uit een digitale foto die mij door dhr. W. Stolk uit Oostvoorne
(WALZ-kenner en lid van de Waldenmaier Fanclub) werd toegestuurd.
Dit alles ook te vinden via de FUCHSIAFOTO-pagina.

Over het fuchsia-seizoen van 2002 (niet het beste fuchsia-jaar!) heb ik een verslag gemaakt.
Eigenlijk al een voorbereiding van plannen voor gedetailleerde nieuwsbladzijden.
Ook te vinden bij FUCHSIAVARIA.

Bij HERBARIUM zijn ook drie nieuwe planten toegevoegd, nl.:
Gewone commelina (Commelina communis)   (eigenlijk niet zo heel gewoon in Nederland!)
Grote blauwe sierwinde (Ipomoea tricolor)
Sierwinde (Ipomoea purpurea) (oorspronkelijk purper, maar in vele kleuren gekweekt).
De laatste maanden heb ik een stuk of zeven nieuwe winde-soorten (Convolvulaceae) toegevoegd, n.a.v. een correspondentie met iemand die daar bijzonder in ge´nteresseerd was.
Het zijn ook boeiende planten, zowel de wilde (vaak lastige onkruiden) als de gekweekte soorten.
EÚn van mijn volgende plannen is het re-organiseren van de Herbarium-hoofdpagina, bijv. door het indelen naar plantenfamilie; er zijn nu zoveel planten, dat het moeilijker wordt om zonder meer te zoeken.

14 januari:
Bladzijde toegevoegd aan Haagwinde

Terug naar:   Oud nieuws   (1999 t/m 2002)
Op naar:   Nieuws februari 2003


homepage
Fuchsia-cuttings behind frostwork on the bedroom-window, 9 January (temperature outside -10░C)

Nederlandse tekstNews - January 2003

9 January:
Last December I didn't come to an update of the site.
It was a busy month with Christmas and so on, yet I also did some work about the website but I couldn't get it ready for putting it on the Internet till today.

I intend to specify additions and changes a bit more, and make separate pages for each update, at least for each month or perhaps two months, it depends on the amount of news available.

The latest update contains 5 new fuchsias:
'Andenken an Heinrich Henkel' (Rehnelt, Germany, 1897)
'Merel' (De Cooker, NL, 1993)
'Rijs 2001' (De Boer, NL, 2001)
'South Gate' (Walker&Jones, USA, 1951)
'Straat Agulhas' (De Boer, NL, 2001).
At the top of the already existing page of 'WALZ Estafette' (Waldenmaier, NL, 1981) I put a few new flower-pictures with transparant background, cut from a digital photo sent to me by Mr. W. Stolk from Oostvoorne (WALZ-expert and a member of the Waldenmaier Fanclub).
You can find all this on the FUCHSIA-PHOTOS-page too.

I made a report of the fuchsia-year 2002 (NOT the best year!), in fact already born of plans for a more detailed newspage. Also to be found at FUCHSIAVARIA.

My HERBARIUM got 3 more plants again:
Blue or Asiatic dayflower (Commelina communis)
Big blue morningglory (Ipomoea tricolor)
Morningglory (Ipomoea purpurea) (originally purple, but cultivated in many colours).
The last few months I added about seven new kinds of bindweed or morningglory
(Convolvulaceae), mainly because of a correspondence with someone particularly interested.
They are fascinating plants, the wild ones (often noxious weeds) as well as those in cultivation.
One of my future-plans is to re-organize my Herbarium-page, e.g. in plant families. There are so many plants now, that it becomes more difficult to find what you're looking for.

14 January:
Page added to Greater Bindweed/Hedge-bells

Back to:   Old news   (1999 - 2002)
Forward to:   News February 2003


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium