English text                           fuchsia-index home herbarium


Mijn pergola (van bovenaf gezien) met fuchsia's op 2 november 2009 - de bloei was laat, maar wel uitbundig dit jaar.

November 2009
2 november:
Het was lang geleden - zo'n 1˝ jaar - dat ik voor 't laatst een 'update' aan mijn persoonlijke website had gedaan.
Ik heb in ons dorp Tytsjerk een drietal websites onder mijn beheer, die van dorpsbelangen, de kerk en het dorpshuis, waarvoor ik uiteraard een verantwoordelijkheid voel om ze actueel te houden; deze krijgen dus voorrang en hier gaat soms behoorlijk wat tijd in zitten.
Gezondheidsproblemen hebben de afgelopen 2 jaar mede veroorzaakt dat mijn liefhebberijen nogal op een laag pitje waren geraakt.
Het bijhouden van mijn tuin was nog het voornaamste waar ik me op hobby-gebied mee bezighield, want planten hebben nu eenmaal zorg nodig. Momenteel gaat het gelukkig weer beter.

Ik zag me bovendien genoodzaakt om hoe dan ook tijd aan deze site te besteden omdat ik het domein van de homepage bij HCC-net na bijna 10 jaar heb opgezegd - te weinig waar voor m'n geld, een magere 25 MB voor € 25 (2 jaar geleden nog € 10!) per jaar was een beetje duur, daar men nu voor ongeveer dezelfde prijs minstens 1 GB kan huren - onder een eigen domeinnaam.
Of dit echter enkel voordelen biedt, is nog de vraag, want op vele (vaak oude, nooit meer onderhouden) websites ligt, voor mij onbereikbaar, de link naar dat oude adres, en er zijn maar heel weinig mensen die respons geven als je ze een mail stuurt met het verzoek dat adres te vervangen door het nieuwe - in een enkel geval de belofte "als ik tijd heb" (= "morgen brengen"). Het gaat me dus wel de nodige bezoekers kosten, als het oude, nu nog doorgelinkte adres op 1 januari inderdaad wegvalt.

Deze zomer kwamen mijn fuchsia's niet vroeg in bloei, de gemiddelde dagtemperatuur was in voorjaar en voorzomer onder de 20°C en daardoor konden ze niet op tijd knop zetten. Maar midden augustus barstte het ineens los, toen is het een weelde geworden. De planten waren vantevoren al wel behoorlijk gegroeid. Verscheidene soorten die in vorige jaren bijna niet bloeiden, hebben nu een verrassend aantal bloemen laten zien.
Begin oktober dreigde er een vroeg einde aan de naar mijn idee te korte vreugde te komen, door een paar gemene nachtvorsten, maar dit is gelukkig heel erg meegevallen en nu zijn we bijna een maand verder, terwijl veel fuchsia's nog schitterend in bloei staan. De in allerijl leeggehaalde pergola hangt er nu weer mee vol, zoals op bovenstaande foto te zien is!

4 november:
Een link gelegd naar een fotoverslag van een 5-daagse busreis naar Praag in april/mei 2007.

Bij HERBARIUM een nieuwe plant, nl.:
Shooting Star Hoya (Hoya multiflora)

30 maart 2010:
Voorjaarsvergadering in Beetsterzwaag, met Floralia-fuchsiastek 'Dana Könning'.


Terug naar:
Nieuws voorjaar 2008
Nieuws najaar 2006
Nieuws voorjaar 2006
Nieuws winter 2005-2006
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004

Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)

Op naar:   Nieuws winter 2013homepage

My pergola (seen from above) with fuchsias on 2 November 2009. The flowering season was late, but abundant.

Nederlandse tekstNovember 2009
2 November :
It was long ago - about 1˝ year - that I made an update to my personal website before. I have also 3 websites for our village Tytsjerk under my care, for village, church and community centre. As a matter of fact I feel responsible for keeping these up-to-date, which often takes so much time I don't have any left for my own site.
Health problems during the last 2 years also caused my hobbies to dwindle. Keeping up my garden was the main thing in that respect I still did, for plants do need care. At the moment things are going better.

I've had to spend some time on this website anyhow, because I moved to another provider. The cost of the old HCCnet rose from € 10 to € 25 for a lousy 25 MB, while you can get about 1 GB for that price nowadays - moreover, with a
domain name of your own.
If this change will give me only advantages, is a good question, for my old address remains for ever and ever on a lot of websites with poor or no keeping-up at all. Most people to whom I sent a request to change the address, didn't answer me at all. So this may cost me more than a few visitors.

Last summer my fuchsias didn't come into bloom very soon, because day-temperatures in spring and early summer often didn't rise to 20°C, which prevented bud-initiation. However, mid-August suddenly gave an explosion of flowers in my small garden, the plants had grown rather big too. Several fuchsia cultivars flower like never before.
At the beginning of October, there was the threat of an early end to the bloom, because some early night-frosts occurred. However, these proved not too serious, and temperatures rose again, so that about a month later we still have a lot of flowering plants on our pergola, as one can see in the photo above.

4 november:
I put a link to a photo-series of a 5-day bustrip to Prague we made in April/May 2007.
The comments are only in Dutch, but the photos may be worthwhile for non-Dutch visitors too.

At HERBARIUM a new plant, namely:
Shooting Star Hoya
(Hoya multiflora)

30 March 2010:
Spring-meeting at Beetsterzwaag, with cutting of Floralia-fuchsia 'Dana Könning'.


Back to:
News Spring 2008
News Autumn 2006
News Spring 2006
News winter 2005-2006
News spring 2005
News winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004
News April 2004
News February 2004

News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)

Forward to:   News winter 2013Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium