Rijs 2001

Rijs 2001 de Boer 2001 NL O E roze wit / B S pink white

Ouders / Parentage :   F. obconica   x   F. splendens   (primaire kruising / primary crossing)

   
Een fuchsia van Jan de Boer, voorzitter van onze regio Friesland.
'Rijs 2001' is gekeurd op de gelijknamige fuchsiashow in Friesland.
De plant heeft kleine bloemen en in 't algemeen ook kleine bladeren (zie scan hier rechtsboven op ware grootte), hoewel ook die bovenaan de bladzijde op ware grootte zijn gescand maar veel groter zijn dan gemiddeld. Deze fuchsia maakt dunne horizontale takken die snel verhouten, en is moeilijk in "vorm" te snoeien.
Het wortelstelsel is vrij zwak, en overgevoelig voor teveel vocht. Er vormt zich snel mos op de potgrond, wat de wortels min of meer lijkt te verstikken.
'Rijs 2001', developed by Jan de Boer,
president of our branch, was examined at the
fuchsia-show in the province of Friesland bearing this name.
This plant has small flowers and also rather small leaves (see picture above-right, at real size), although those at the top of this page are also scanned real-size but a lot bigger than the average. This fuchsia forms thin horizontal branches that grow woody very soon, and is not easy to prune into shape.
The rootsystem is rather weak, and can't stand too much water, which causes moss to cover the pottingsoil, more or less suffocating the roots.
      
De op deze foto's sterk vergrote bloemen zijn duidelijk van het encliandra-type, kleinbloemige struikfuchsia's, waar ook de moeder van deze plant, F. obconica toe behoort. The flowers, very much enlarged in these pictures, are evidently of the encliandra-type, smallflowered fuchsia-shrubs, to which also the mother of this plant belongs, F. obconica.

Veroudering en lichtomstandigheden beļnvloeden de kleur van de bloemen; die hierboven zijn dieper roze en hebben een lichtroze kroon, geen witte. Ageing and light-circumstances influence the colour of the flowers; the above ones are darker and have a pink corolla, not a white one.


fuchsia photos fuchsia index homepage