President George BartlettPresident George Bartlett - Bielby-Oxtoby 1997 GB O HD rood D/purper / B S/D red darkpurple

Ouders onbekend / Parentage unknown


Deze min of meer aubergine fuchsia wordt helaas niet in de uitgebreide cultivarlijst besproken, van de afkomst is me niets bekend.
Evenals de andere aanwezigen op de voorjaarsvergadering (2002) van de Friese regio van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, kreeg ik een jonge stek in een klein potje voor de wedstrijd wie de mooiste plant kon kweken - gehouden op 2 augustus 2002.
This more or less aubergine fuchsia isn't mentioned in the extended cultivarlist, I don't know anything about its origin.

Just like the other people present at the springmeeting (2002) of the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society, I got a small cutting for the contest for growing the best plant, which would take place on the 2nd of August 2002.


De mooie donkere bloemen zijn vrij klein en enkel tot halfdubbel.
De bloemkroon verkleurt van donkerpurper naar donker steenrood, naarmate de bloem ouder wordt.
The dark pretty flowers aren't very big, and vary from single to semi-double.
When the flower ages, the corolla's colour gradually changes from darkpurple to dark brick-red.


fuchsia photos fuchsia index homepage