Straat of Plenty

      
Straat of Plenty - de Boer 2002 NL O E l.roze l.roze / B S l.pink l.pink

Ouders / Parentage :   F. obconica  x  {(F. procumbens  x  F. paniculata)  x  Igloo Maid}


'Straat of Plenty' is een kleinbladige/-bloemige fuchsia van het "encliandra-type", evenals 'Siberoet', ook van kweker Jan de Boer (2000).
Op het eerste gezicht vond ik deze plant (gekeurd in september 2002, te Aalsmeer) daar heel veel op lijken, maar de bloemvorm is verschillend; 'Straat of Plenty' heeft een langere, uitstekende stamper met 4 lange lobben die een "kruisje" vormen. Dit doet denken aan de stamper van een wilgeroosje (Epilobium sp.), een inheemse plant die ook verwant is aan de fuchsia.
'Straat of Plenty' is a small-flowered/leaved fuchsia of the "encliandra-type", just like 'Siberoet', also grown by Jan de Boer (2000).
At first sight, I thought this plant (examined Sept. 2002, at Aalsmeer) looked a lot like that, but the shape of the flowers is somewhat different; 'Straat of Plenty' has a longer, protruding pistil with 4 long lobes looking like a tiny "cross". This makes you think of the pistil of a willowherb
(Epilobium sp.), an indigenous plant related to the fuchsia.


Hierboven is goed te zien, hoe weelderig de plant kan bloeien.
Helaas is de achtergrond een rood gordijn, waardoor de kleuren niet optimaal tot hun recht komen. Deze foto's zijn gemaakt op de najaarsvergadering 2002, waar de plant als prijs werd verloot.
Above you see how profusely this plant can flower.
The background being a red curtain, doesn't do any good to the colours of the plant. These photos were taken at the autumn-meeting 2002, where the plant had been brought in for the lottery.


Boven: vrij gedetailleerde bloempjes, waarin de uit-stekende stampers duidelijk te zien zijn.
Links: detail van de plant op ongeveer ware grootte.


Above: fairly detailed flowers, the protruding pistils clearly visible.
Left: detail of the plant at about real size.fuchsia photos fuchsia index homepage