Luchtfoto met Chr. Basisschool 'It Lemieren', met de zandwinput en Hurdegaryp op de achtergrond.