Luchtfoto met Zomerweg en Herberchsfintsje, en De Jister (uiterst links) in aanbouw.
Links bovenaan de zandwinput en Hurdegaryp in de verte.