Bos van Ypey met huis 'Vijversburg' en daarachter de volière. Rechtsonder de Groninger Straatweg.