Tourtonne

       

Tourtonne van Suchtelen 1968 NL O E L.rozerood D.rood Tri / B S l.pinkred d.red Tri

Ouders / Parentage :  Leverkusen  x  Waternymph.

'Tourtonne' lijkt erg veel op 'Leverkusen', maar als je ze naast elkaar zet zijn ze toch wel verschillend. 'Tourtonne' is wat langer en slanker, en de kelkbladen zijn puntiger, hierdoor de knoppen eveneens.
Deze foto's zijn beide afkomstig van wijlen dhr. P. Riekerk, van wiens schoondochter ik zijn fuchsiafotoalbum heb gekregen met de mededeling dat ik de foto's mocht gebruiken.
Zelf heb ik deze plant nooit gehad of zelfs maar gezien, hij is veel minder algemeen dan de moederplant 'Leverkusen', die bovendien 40 jaar ouder is.
'Tourtonne' shows much resemblance with 'Leverkusen', but in detail you see the difference. The flowers of 'Tourtonne' are a bit longer and slimmer, the sepals are longer and more pointed, and so are the buds.
These two pictures were taken by the late Mr. P. Riekerk, whose daughter-in-law gave me his fuchsia photoalbum and permission to use the photos.
I never had or even saw this plant myself, it is far less common than its mother 'Leverkusen', which is 40 years older.

fuchsia photos fuchsia index homepage