Herps Bongo


Herps Bongo - Waldenmaier 2005 NLD O E oranjeroze oranje / B S orangepink orange

{(Fuchsia magdalenae x F. fulgens var. rubra grandiflora) x Wendy van Wanten} x Prince Syray'Herps Bongo' is één van de "nieuwere" cultivars van Henk Waldenmaier, wat te zien is aan het voorvoegsel Herps waarvan alweer een hele serie bestaat, ook met muziekinstrumenten die gekoppeld zijn aan afstamming van de oranje species Fuchsia magdalenae waar deze kweker heel veel mee werkt, zodat er ook vaak overwegend oranje resultaten uit voortkomen. Winterhard zijn deze cultivars niet, en inkuilen wordt ook afgeraden.
Vroegere cultivars van Waldenmaier hadden het voorvoegsel WALZ maar sinds hij scheidde van zijn eerste vrouw beviel hem dit niet meer, aangezien deze 4 letters de eerste letters van de namen van zijn ouders èn zijn voormalige schoonouders zijn.
"Herps" slaat op Herpen in Noord-Brabant, de plaats waar hij woont.
'Herps Bongo' is one of the more recent cultivars by Henk Waldemaier, to be known by the prefix Herps of which a whole series already exists, also with musical instruments linked to the lineage of the orange-coloured species Fuchsia magdalenae this hybridizer has worked a lot with, resulting in many cultivars being mainly orange. These are not winterhardy, but ensilage isn't advised either.

Former cultivars by Waldenmaier had the prefix WALZ but since he divorced his wife this didn't work for him anymore, because the 4 characters were the initial ones of the surnames of his parents ànd hers.
"Herps" is derived from Herpen, a village in the south of the Netherlands where he lives.

   
'Herps Bongo' is een opgaande fuchsia, geen hanger hoewel hij hier aan de pergola hangt.
'Herps Bongo' is a bush, not a trailing fuchsia although here it hangs on the pergola.

     
      Heel karakteristiek zijn de afstaande bloemen, die je als het ware aankijken / Characteristic is the sideways position of the flowers which seem to look at you

     
Bloemen en (priktol)knoppen die rechtop staan in het beginstadium / Flowers and buds standing upward in the beginning            

       
Links: in de herfstzon nog dieper oranje; rechts: bezoek van een aardhommel / Left: in the autumn sun even deeper orange; right: a bumblebee visiting a flower

           
      Links: een mooi trosje bloemen in de regen; rechts: niet alle insecten komen via de reguliere weg binnen, hier heeft een wesp ingebroken om bij de nectar te komen.
      Left: a few beautiful flowers in the rain; right: not all insects enter in the regular way, a wasp has broken into the flower to steal the nectar.fuchsiaphotos fuchsia index homepage