Quasar
         
Quasar Walker 1974 USA H D wit rozelila->roze / B/T D white pinklilac->pink

Ouders onbekend / Parentage unknown

 
Bloemen in diverse stadia op een fuchsiashow in Nijbeets, 11 augustus 2012. / Flowers in various stages of age at a fuchsiashow in Nijbeets, 11 August 2012.

'Quasar' is een opvallende hangfuchsia met mooie grote wit-met-lila dubbele bloemen. Zelf heb ik 'm ooit een keer gehad, een opgekweekte stek van een plant van mijn buren, die ze uit Engeland hadden meegebracht in 2006.
Hij is moeilijk de winter door te krijgen.

Na 'm vele jaren niet meer in mijn verzameling te hebben gehad, heb ik 'm nu weer terug, nl. als Floraliastek van de fuchsiavereniging, gekregen op de voorjaarsvergadering op 23 maart 2024; in september is de keuring, dan wordt beoordeeld wie de mooiste heeft weten op te kweken.

De foto's op deze pagina zijn uiteraard nog van jaren geleden. Men ziet deze cultivar ook wel vaak bij fuchsiashows, hij kan heel mooi bloeien.
De lichtgekleurde bloemen zijn wel kwetsbaar, en men ziet er ieder bruin vlekje of stipje modder op.
'Quasar' is a trailing fuchsia with beautiful white & mauve big double flowers. I had it only once in my garden, grown out of a cutting from a plant my neighbours had brought from England in 2006.
This fuchsia is hard to get through the winter.

After many years without it in my collection, I received a new cutting at the Spring meeting of our Fuchsia Society branch on 23 March 2024. In September all Floralia plants will be examinated and the owners of the three best ones win a prize.

The pictures on this page all are from many years ago. This cultivar is often seen at fuchsia shows, in bloom it can be very beautiful.
The light-coloured flowers, however, can get stained very easily.

   
De 2 foto's hierboven zijn ook genomen op fuchsiashows, bij verschillende weersomstandigheden.
The 2 photos above were taken at fuchsiashows, in different weather circumstances.

 
De 2 foto's hierboven zijn van jonge bloemen in mijn eigen tuin, groter weergegeven dan ze werkelijk zijn.
The 2 photos above are of young flowers in my own garden, shown bigger than they really are.

 
Duidelijk te zien dat uit de knoppen links, de bloemen rechts zijn gekomen. In de schaduw zijn ze vaak wat lichter van kleur.
It is clear to see the buds on the left resulted into the flowers on the right. In the shade they often are a bit lighter-coloured.

         
Zoals bij alle fuchsia's met een blauw-lila kroon verkleurt deze bij de rijpere bloem naar roze-lila.
As with all fuchsias with a blue-mauve corolla this becomes more pink-mauve when ageing.


Hier nog een pagina waarvan de foto's mij werden toegestuurd in 2001 - o.a. een heel mooie hangmand met 'Quasar'
See another page here with 'Quasar' in a big basket; these photos were sent to me in 2001.


fuchsia photos fuchsia index homepage