Happy Weddingday
      

Happy Weddingday Richardson 1984 AUS HH D wit/roze wit-basis rozerood / B/T D white/pink white

'Pio Pico' x 'White King'
Waarom deze plant 'Happy Weddingday' heet heb ik me weleens afgevraagd; misschien een persoonlijke wens of ervaring van de kweker? De witte bloemen zouden wel aan een bruid kunnen doen denken, maar er zijn zo veel witte fuchsia's.
Ik kreeg deze plant als Floraliastek bij de voorjaarsvergadering in 2022, het eerste jaar na de coronaperiode dat onze fuchsiavereniging weer samenkwam.
Het bleek een teleurstelling, want hoewel de plant behoorlijk groeide kreeg hij aanvankelijk alleen maar misvormde bloemen die niet goed open gingen - ik had geen idee waar dat aan lag, mijn andere fuchsiaplanten bloeiden normaal.
Ik bedacht, dat zo'n snertplant beter 'Happy Divorce' had kunnen heten.
Hieronder de treurige "bruiloft" van mijn plant, bepaald geen feest.
I sometimes wondered why this plant bears the name of 'Happy Weddingday' - was it a personal wish or experience of the grower? The white flowers could make you think of a bride, but there are so many white fuchsias.
I got this plant as a Floralia-cutting at the Spring Meeting in 2022, for our Fuchsia Society the first year to come together again after the corona era.
It proved a disappointment, because the plant growing pretty well itself, initially got only deformed flowers that couldn't open. I had no idea about the cause, my other fuchsias had normal flowering. It came to my mind this plant wasn't worth its name, it could better be called 'Happy Divorce'.
Below the dreary "wedding party" of my plant, not feastly at all.

   

Op 3 september toen hij geshowd moest worden bij de Floraliawedstrijd was hij net uitgebloeid, wat me wel vaker overkomt. Een prijs zou ik er hoe dan ook niet mee hebben gewonnen, hoewel de plant wel vrij goed van vorm was, maar ik voelde me toch wel verbijsterd toen hij ook nog werd gediskwalificeerd - omdat hij niet in een zwarte pot stond, volgens de jury die uit leden van onze vereniging bestond.
Ik zag dat wel als zwart - had eerder ook weleens potten gezien die niet diepzwart waren, maar een beetje verbleekt door de zon of misschien heel donker anthracietgrijs, zoals de mijne bij nadere beschouwing bleek te zijn.
Maar regels zijn regels, hij werd terzijde geschoven.
Misschien dat men die na de coronapauze ook nog wat had aangescherpt.
De overige planten die waren binnengebracht vertoonden voor het merendeel weinig bloei (meer), de meeste bloemen waren wel gaaf maar er zaten er toch nog wel enkele meer tussen met een paar misvormde bloemen.
By the time it had to be showed at the Floralia contest on 3 September its flowering proved to have come to an end, which had happened to me more often. A prize I wouldn't have won with it anyway, though the plant had a rather good shape, but I felt really frustrated when it proved to be disqualified to participate - because its flowerpot wasn't black enough, according to the jury consisting of members of our Society branch. I did see it as black - in the years before there had been brought in pots enough not being pitch-black anymore by sun-bleaching or just of a very dark anthracite-grey as they qualified my pot.
But rules are rules, it was put aside, without mercy. Society as a whole hasn't become more friendly after corona, that may have been the real cause of sharpening the rules.
Most of the other plants brought in were more or less past flowering too, but most flowers were good; though there were one or two more bearing a few deformed flowers.

      
In het late najaar kwam de verrassing: de plant zette weer knop, en eind oktober was hij ineens in volle bloei - met de prachtigste bloemen die je maar kon bedenken...
In late autumn I got the surprise: the plant formed many buds again and came into the best bloom I could ever have wished for - only by the end of October...


fuchsiaphotos fuchsia index homepage