HawksheadHawkshead - Travis 1962 UK O E groenwit wit=>lichtroze / B S white-top L.green white=>pale pink

Ouders / Parentage :    Fuchsia magellanica molinae 'Alba'  x  'Venus victrix'


Een opgaande struik met klein blad en bijna zuiver witte bloemen, en smalle knoppen met een groene punt. De plant is behoorlijk winterhard, maar verder naar mijn bevinding nogal teer. Ook stekken gaat lang niet altijd goed, en 's winters binnen overhouden is erg moeilijk. Inkuilen overleefde hij helemaal niet.
Ik heb 'm gekregen van mijn buren, die in Engeland op vakantie waren geweest. In Nederland was de plant helemaal niet te koop, wat er de reden van was dat ik een veredelaar alhier een keer een stek heb gegeven. Een paar jaar later waren zowel hij als ik de plant kwijt, 'Hawkshead' vroor bij mij dood in de strenge tweede navorst in maart 2018, toen het al een week ongeveer 16°C was geweest na een eerdere vorstperiode. Deze plant, en ook enige andere winderharde fuchsia's bij mij in de tuin (sommige wel 20 jaar oud en altijd buiten overwinterd), waren toen net begonnen uit te lopen en kregen hiermee de doodklap.
A bush with small foliage and almost pure white flowers, and slim green-topped buds. The plant is rather winterhardy, but further I found it tender and difficult. Cuttings often don't root and drop their leaves, and inside in winter 'Hawkshead' is hard to keep alive; putting it under peatlitter didn't work at all.
I got it from my neighbours, who had been to England on holidays. In the Netherlands the plant wasn't for sale at all, which was the reason I gave a rooted cutting to a hybridizer who was looking for it.
A few years later both of us had lost the plant, it froze to death in my garden in the second frost-period in March 2018, after it had been around 16°C for about a week after the first frost-period. It had just started to sprout, like some other winterhardies which also died, some being even about 20 years old and always been kept outside.

           
        De kleine groenwitte bloemen maken een kwetsbare indruk / The small greenish-white flowers look vulnerable

     

 
Links: De plant is ook nogal gevoelig voor knopval; de knoppen aan het struikje hierboven vielen grotendeels voortijdig af.

Rechts: drie bloemen bijeen, deze plant heeft vaker kransen van drie bladeren en bloemen.
Left: The plant drops its buds easily before they open; most of those on the little shrub fell off before flowering.

Right: Three flowers together, this plant often has whorls of 3 leaves and flowers.

       
De plant is niet echt mooi gevormd, maakt vaak een wat rommelige indruk
The plant isn't very well-shaped, it often looks a bit messy.

 
De plant hier in combinatie met de botanische variëteit Fuchsia fulgens 'Rubra grandiflora'
The plant here together with the species
Fuchsia fulgens 'Rubra grandiflora'.

fuchsia photos fuchsia index homepage